HTML là nền tảng cơ bản nhất mà bạn cần phải nắm được trước khi học thiết kế web. Nó là một ngôn ngữ lập trình web tĩnh cơ bản. HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language(ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Ngôn ngữ này sử dụng các tag(thẻ) để mô tả trang web
HTML là gì?

• HTML là một ngôn ngữ để mô tả các trang web.
• HTML là viết tắt của H yper T ext M arkup L anguage
• HTML là một ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản
• HTML là thành phần cơ bản nhất để sử dụng trang web
• Một file HTML chứa những thẻ html, HTML sử dụng các thẻ này để mô tả trang web
• Trong các thẻ còn có các thuộc tính
1.Soạn thảo HTML sử dụng Notepad hoặc TextEdit:

HTML có thể được chỉnh sửa và viết bằng cách sử dụng một trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp như:
• Adobe Dreamweaver
• Microsoft Expression Web
• Coffeecup HTML Editor
Tuy nhiên, cho việc học HTML chúng tôi đề nghị một trình soạn thảo văn bản như Notepad (PC) hoặc TextEdit (Mac).
Chúng tôi tin rằng sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản là một cách tốt để học HTML.
Bước 1: Bắt đầu bằng Notepad
Nhập mã HTML của bạn vào notepad:

tai-lie-tu-hoc-html-2.jpg
Bước 2: Chọn Save as .. trong menu file của Notepad

Khi bạn lưu một file HTML, bạn có thể lưu file với đuôi .htm hoặc .html mà Không có sự khác biệt.
Ví dụ: VnSkills.html

Bước 3: Chạy HTML trong trình duyệt của bạn

Sau khi đã file đã được lưu lại. bạn mở file bằng trình duyệt của mình như google, firefox...
Và kết quả sẽ trông giống như thế này:

tai-lieu-tu-hoc-html-3.jpg

2.HTML cơ bản

ở phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn các thẻ cơ bản trong html.

Headings

Headings được định dạng từ thẻ <h1> đến <h6>. Với <h1> là thẻ xác định heading lớn nhất. <h6> xác định heading nhỏ nhất

<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>

Các đoạn html – Paragraph

Các đoạn văn được định dạng bởi thẻ <p>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

HTML links – liên kết

Các links liên kết trong html được định nghĩa với các từ khóa <a>

<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>

Hình ảnh HTML

Hình ảnh html được định dạng bởi thẻ <img>

<img src="w3schools.jpg" width="104" height="142">

Nếu bạn quan tâm tới các khóa học về thiết kế web bạn có thể tham khảo các khóa học thiết kế website của chúng tôi

Tài liệu tự học HTML (phần 2)

Tài liệu tự học HTML (phần 3)

Tài liệu tự học HTML (phần 4)
Nguồn: vnskills.com

Chủ đề có liên quan: